Chord Lagu: Thiti

Kunci Gitar Bank Thiti (แบงค์ ธิติ)

Intro : Em A F#m Bm G F#m Bm–A–G#m         Em A F#m Bm G F#         Em          AYoo kon diao took krao             F#m           Bmjaung maung kwahm wahng bplao        G              F#mGor mee kae ngao dtua rao gup   Bm      –A   …